Robert Oppenheimer

Robert Oppenheimer ble født inn i en velstående jødisk familie med en imponerende kunstsamling som inkluderte verk av kjente kunstnere som Pablo Picasso, Édouard Vuillard og Vincent van Gogh. Hans far, Julius Seligmann Oppenheimer, immigrerte til USA fra Tyskland i 1888 og var tekstilimportør. Robert hadde en bror ved navn Frank Oppenheimer, som også ble en fysiker.

Oppenheimer gikk på skolen «New York Society for Ethical Culture» i New York City, og fra tredje klasse fikk han privatundervisning i kjemi. Han begynte sine masterstudier ved Harvard University i 1922 og fullførte dem i 1925 med utmerkelse. Hans hovedfag var kjemi, men han studerte også en rekke andre emner, inkludert gresk, arkitektur, kunst og litteratur. Det var under studiene ved Harvard at han ble introdusert for fysikk av professor Percy Bridgman, som vekket hans interesse for feltet.

Oppenheimer fortsatte sine studier ved Cavendish Laboratory ved Cambridge University i England under veiledning av Ernest Rutherford. Selv om han først ble tildelt eksperimentelle oppgaver, viste han snart stort talent for teoretisk fysikk.

I 1926 reiste han til Universitetet i Göttingen i Tyskland, et ledende senter for teoretisk fysikk og atomfysikk. Der studerte han under veiledning av Max Born og ble kjent med mange senere berømte vitenskapsmenn som Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli, Paul Dirac, Pascual Jordan, Enrico Fermi og Edward Teller.

Oppenheimer ble raskt anerkjent som en fremragende forsker innen kvantemekanikk og publiserte flere viktige bidrag i perioden 1926-1929. I 1927 mottok han sin doktorgrad for sitt arbeid om spektralanalyse.

Etter å ha akseptert en stilling som adjunkt ved University of California, Berkeley, besøkte han Europa på et forskningsstipend i 1928. Han arvet også en betydelig formue etter farens død i 1937, noe som ga ham økonomisk uavhengighet.

I 1939 begynte Oppenheimer å publisere arbeider innen astrofysikk, inkludert studier om nøytronstjerner og gravitasjonskollapsen av tunge stjerner (senere kjent som sorte hull).

Under andre verdenskrig ble Oppenheimer utpekt som den vitenskapelige lederen for Manhattanprosjektet, som utviklet atombomben. Den første prøvesprengningen, Trinitytesten, fant sted i New Mexico i 1945. Det var da Oppenheimer uttalte det berømte sitatet fra Bhagavadgita: «Jeg er blitt Døden, tilintetgjører av verdener.» Han ble også kjent som «shatterer of worlds.»

Etter krigen ble Oppenheimer en ledende talsmann for internasjonal kontroll over kjernevåpen og kjernekraft for å forhindre spredning av atomvåpenkappløp med Sovjetunionen. På grunn av hans politiske uttalelser under McCarthytiden ble hans sikkerhetsklarering trukket tilbake i 1954, noe som begrenset hans politiske innflytelse.

Likevel fortsatte Oppenheimer å undervise, skrive og arbeide innen fysikk. Han mottok Enrico Fermi-prisen i 1963 som en anerkjennelse av hans bidrag til fysikken. Han blir husket som en av grunnleggerne av den amerikanske skolen innen teoretisk fysikk og for sitt betydelige bidrag til felt som Born–Oppenheimer-approksimasjonen, elektroner og positroner, tunneleffekten, nøytronstjerner, svarte hull og kvantemekanikk. Han tjente også som direktør for Institute for Advanced Study ved Princeton University etter andre verdenskrig