Kopirettigheter – Vilkår for bruk

Kopirettigheter (Copyright) 2023 © infosiden.no. Egne vilkår kan gjelder tekst og bilder som ikke er levert av spesifiserte kilder.

Kilde for deler av innholdet på denne side er: Wikipedia, Morguefile, Pixabay m.fl. Bilder, video og tekst under disse vilkårene (er merket) kan man fritt kopiere, distribuere og / eller endre i henhold til vilkårene i GNU Free Documentation Licens, Pixabay License, Creative Commons Attribution lisensen og/eller tilsvarende. Noen av ikonene som er benyttet er laget av Pixel perfect.

Omtalte varemerker, produkter, tjenester o.l. kan være registrerte varemerker eller varemerker eid av andre og tilhører sine respektive eiere. Annet innhold som er levert av infosiden.no er beskytte av åndsverksloven og kan ikke således ikke kopieres uten godkjent avtale med oss. For mer informasjon: Kontakt oss.