April

Hva skjedde i april? Vi har oversikt over hele året og hva som skjedde på de forskjellige datoene. Navnedager, historiske hendelser, dødsfall, fødsler.

April er årets fjerde måned og har 30 dager. Navnet kan være basert på «Apru» et Etruskisk låneord for greske Afrodite, eller ap(e)rilis «den følgende, eller neste» som den andre måneden i den Romerske kalenderen. En alternativ forklaring er at navnet henger sammen med det latinske verbet aperire, åpne; april skulle dermed være måneden som «åpner» for sommeren. I den tidlige romerske 10-månederskalenderen var april den andre måneden. Før 713 f.Kr. ble Januar og Februar lagt til slik at April ble den fjerde måneden. Julius Caesar la til en ekstra dag slik at den julianske kalenderen hadde april med 30 dager.

Jeg vælger mig april er et dikt av Bjørnstjerne Bjørnson fra 1870.

Vis 1.april
Vis 2. april
Vis 3. april
Vis 4. april
Vis 5. april
Vis 6. april
Vis 7. april
Vis 8. april
Vis 9. april
Vis 10. april
Vis 11. april
Vis 12. april
Vis 13. april
Vis 14. april
Vis 15. april
Vis 16. april
Vis 17. april
Vis 18. april
Vis 19. april
Vis 20. april
Vis 21. april
Vis 22. april
Vis 23. april
Vis 24. april
Vis 25. april
Vis 26. april
Vis 27. april
Vis 28. april
Vis 29. april
Vis 30. april