August

Hva skjedde i august? Vi har oversikt over hele året og hva som skjedde på de forskjellige datoene. Navnedager, historiske hendelser, dødsfall, fødsler.

August er årets åttende måned og har 31 dager.

Den er oppkalt etter keiser Augustus og er den sjette måned i den opprinnelige romerske kalender. Måneden het Sextilis før Augustus sin tid.

En vanlig misoppfattelse, som sannsynligvis stammer fra astronomen Sacrobosco, er at Augustus økte antall dager i august til 31 for å tilfredsstille sitt eget selvbilde, fordi han nektet å godta en måned som var kortere enn juli, som hadde fått navn etter Julius Cæsar.

Vis 1. august
Vis 2. august
Vis 3. august
Vis 4. august
Vis 5. august
Vis 6. august
Vis 7. august
Vis 8. august
Vis 9. august
Vis 10. august
Vis 11. august
Vis 12. august
Vis 13. august
Vis 14. august
Vis 15. august
Vis 16. august
Vis 17. august
Vis 18. august
Vis 19. august
Vis 20. august
Vis 21. august
Vis 22. august
Vis 23. august
Vis 24. august
Vis 25. august
Vis 26. august
Vis 27. august
1963 – Martin Luther King jr. holder sin berømte tale «I Have a Dream» foran Lincolnmonumentet i Washington, D.C..
Vis 28. august
Vis 29. august
Vis 30. august
Vis 31. august