September

Hva skjedde i september? Vi har oversikt over hele året og hva som skjedde på de forskjellige datoene. Navnedager, historiske hendelser, dødsfall, fødsler.

September er årets niende måned og har 30 dager.

I den romerske kalenderen var september den syvende måneden og fikk navn etter latin septem, som betyr sju. Slik juli ble oppkalt etter Julius Cæsar og august etter keiser Augustus, oppkalte keiser Caligula i år 37 september måned etter sin far Germanicus, en yngre bror av keiser Tiberius.

Vis 1. september
Vis 2. september
Vis 3. september
Vis 4. september
Vis 5. september
Vis 6. september
Vis 7. september
Vis 8. september
Vis 9. september
Vis 10. september
Vis 11. september
Vis 12. september
Vis 13. september
Vis 14. september
Vis 15. september
Vis 16. september
Vis 17. september
Vis 18. september
Vis 19. september
Vis 20. september
Vis 21. september
Vis 22. september
Vis 23. september
Vis 24. september
Vis 25. september
Vis 26. september
Vis 27. september
Vis 28. september
Vis 29. september
Vis 30. september