Samefolkets dag

Samenes nasjonaldag

Samefolkets dag, samenes nasjonaldag, er felles for samer fra Finland, Sverige, Russland og Norge. Fra og med 6. februar 2003

Les mer