Adventstiden

Advent

Advent betyr ankomst og kommer fra det latinske adventus (Redemptoris) som betyr (Herrens) ankomst. I den katolske og ortodokse kirken

Les mer