Gauksmesse

Gauksmesse, eller Gaukdagen, er i norsk tradisjon knyttet til den første sommermåneden (1.mai). Dagen ble i følge Snorres Edda kalt Gaukmåneden. Noen av de primstavene som er funnet, har innkarvet en fugl, noe som synes å referere til navnet. I Kirkekalenderen ble dagen betegnet med et dobbelt kors til minne om apostlene Filip og Jakob d.y. I Danmark og Sverige kalles dagenValborg-dagen etter den hellige Walpurgis. Navnet blir en sjelden gang brukt også i Norge.

I sørskandinaviske strøk og det europeiske kontinentet er natten til gauksdagen knyttet til hekseferd og heksesabbat. Valborgs-natten, eller Walpurgisnatten, har dermed samme rolle som Jonsoknatten her i landet.