Frigjøringsdagen

Frigjøringsdagen  markeres den 8.mai og er til minne om den kjærkomne dagen i 1945 da den tyske okkupasjonen etter fem år endelig var over. Etter 17.mai er det nok den mest nasjonalromantiske merkedagen vi feirer i Norges land. Siden 2010 har frigjøringsdagen også blitt sett på som dagen da vi setter pris på våre veteraner og krigshelter.

Frigjøringsdagens historiske betydning

Det gjenstår færre og færre som kan fortelle hvor stor betydning denne maidagen i 1945 hadde for Norges historie. Etter flere år med politisk og militær undertrykkelse, samt forfølgelse av motstanderne, kapitulerte de tyske troppene og trakk seg ut av Norge, som hadde vært under tysk okkupasjon siden 9.mai 1940.

Frigjøringen startet med at sovjetiske styrker rykket inn i Nord-Norge allerede høsten 1944 og endte med at de tyske troppene trakk seg tilbake. I løpet av disse dramatiske månedene før den endelige frigjøringen i mai 1945 ble tusenvis av mennesker tvangssendt sørover, ettersom tyskerne raserte en rekke landsbyer og områder ved hjelp av den brente jords taktikk. Hjemmefrontens ledelse tok over styringen av landet til kronprins Olav kunne returnere til Norge og en regjering kunne dannes. Arbeiderpartiet fikk absolutt flertall i valget og de politiske forholdene gikk tilbake til normalen.

8.mai fikk status som offisiell flaggdag og merkedag i 1962. Frigjøringsdagen markeres i Norge som offisiell flaggdag med taler og minneseremonier over hele landet. Representanter både fra regjeringen og kongehuset holder taler som kringkastes nasjonalt og man får høre fra veteraner som tok del i denne dagen da jubelen endelig kunne bryte løs i et fritt Norge.