Elementor #6103

				
					<?php
// Hent innlegg publisert på dagens dato
$args = array(
 'post_type' => 'post',
 'post_status' => 'publish',
 'posts_per_page' => 1,
 'date_query' => array(
  array(
   'year' => date('Y'),
   'month' => date('m'),
   'day' => date('d')
  )
 )
);
$posts = get_posts($args);

// Vis innlegg hvis det finnes
if ( $posts ) {
 foreach ( $posts as $post ) {
  setup_postdata( $post );
  ?>
  <h2><?php the_title(); ?></h2>
  <div><?php the_content(); ?></div>
  <?php
 }
 wp_reset_postdata();
} else {
 echo 'Ingen innlegg funnet.';
}
?>