Sted og områder

Tobakk dreper

Tobakk inneholder det svært giftige alkaloidet nikotin, som hos mennesker påvirker både det sentrale og det perifere nervesystemet. All inntak

Les mer

Valle Hovin

Valle Hovin, eller Valle-Hovin, er et Område i Oslo mellom Grenseveien og Ring 3, som har fått sitt navn etter

Les mer