17. mai – Norges grunnlovsdag

17. mai feires hvert år for å minnes at denne dagen fikk Norge sin egen grunnlov. 16. mai i 1814 ble Norges grunnlov enstemmig vedtatt av Riksforsamlingen. Dagen etter ble grunnloven undertegnet og den danske prinsen Christian Fredrik valgt som norsk konge.

17. mai – Norges grunnlovsdag

17. mai er offentlig høytidsdag og offisiell flaggdag. Nasjonaldagen blir i Norge feiret i større grad enn i mange andre land. Mest berømt er barnetoget.

Norges nasjonalsang

Flere sanger er blitt skrevet for å hedre nasjonaldagen. Den offisielle nasjonalsangen er ”Ja, vi elsker dette landet” i tillegg til fedrelandssalmen ”Gud signe vår konge god”.

Historikk

I dag ser vi det som selvsagt å feire 17. mai, men de første årene etter at grunnloven ble vedtatt, var det bare noen få steder som feiret dagen. Særlig i Trondheim var det krefter som ivret for at 17. mai burde være en offentlig høytidsdag.

På tiårsjubileet for grunnloven i 1824 ble dagen feiret i visse miljøer i Oslo som en markering av Stortingets avvisende holdning til grunnlovsforslaget fra kong Karl Johan. 17. mai-feiringen ble entusiastisk støttet av Stortingsrepresentantene, men de bøyde seg etter hvert lydig for unionskongen Karl Johans motstand.

I 1820-årene var feiringen ofte preget av en antisvensk holdning, og i 1825 advarte kongen embetsmennene om å delta i feiringen året etter. Det Norske Studentersamfunn nektet å innrette seg etter forbudet og førte an i kampen for å feire 17. mai i hovedstaden. I 1829 falt 17. mai på en søndag. Store folkemengder feiret dagen og utløste det som ble kalt ”Torgslaget”.

Da Stortinget feiret dagen i 1836, regnes 17. mai for å være innstiftet som nasjonaldag. Det var allikevel først etter at kong Karl Johan døde i 1844 at det ble vanlig med offentlige taler og borgertog.

Den store folkefesten

Det var særlig Henrik Wergeland og Bjørnstjerne Bjørnson som ivret for å gjøre 17. mai til en folkefest. Bjørnson arrangerte det første barnetoget i 1870. Siden 1906 har kongefamilien, med unntak av krigsårene 1940-45, stått på balkongen på Slottet og hilst barnetoget.